Stairs 5-7 LYDCD

Trykk på lenken under for å registrere deg og få mer informasjon om hvordan du får tilgang til Stairs 5-7 LYDCD.

Gå til cdu.no for mer info

Feide

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester:

Logg inn med Feide

Stairs 5-7 Listen

Her finner du lyd til Stairs 5-7 Utgave 1 og 2. Lyden til utgave 1 er organisert som cd-ene, mens lyden til utgave 2 er organisert kapittelvis. Det er henvisninger til hvert spor.

Klikk her for å bestille lisens.